Janpad Panchayat
  Janpad Panchayat << Elected Member
 
 
Janpad PanchayatJilaProfilePhoto
ABHANPUR Raipur Mr. khemraj Kosale(Adhyaksh)
M.Naikbandha. P. Abanpur Jila Raipur
9826220220
DHARSIWA Raipur Mrs. Rukmni Varma(Adhyaksh)
Gram Tor P. Barbanda Tah. Dharsiva, Behind Gujrati School Maudahapara Raipur Jila Raipur
7389183952
SIMGA Balaudabajar Mr. Anand Yadav(Adhyaksh)
Gram Post hothband Block Simga Jila Balaudabajar
7697773310
BHATAPARA BalodaBazar Mrs. Bharti Verma(Adhyaksh)
Gram Post Maldi Tah. Bhatapara Jila Balaudabajar
9926170501
PALARI BalodaBazar Mrs. Rukmni Sahu Baagi BJP(Adhyaksh)
Gram Post Rohansi Block Palari Jila Balaudabajar
9926644533
BALODA BAZAR BalodaBazar Mrs. Sulochana Yadav(Adhyaksh)
Gram Kirkirada Post Ahilda Tah./Jila Balaudabajar
7697176665
KASDOL BalodaBazar Mrs. Amrit Bai Briha(Adhyaksh)
Gram Dhebeekhar Post Baranawapara Thana/Jila Balaudabajar
9753465351
BILAIGARH BalodaBazar Mrs. Bugal Bai Ajagale Bagi BJP(Adhyaksh)
Gram Saliya Block Balaigarh Jila Balaudabajar
9977760605
DEOBHOG Gariyaband Mrs. Neha Singel(Adhyaksh)
Tirupati Telars Gandhi Main Road Devbhog Chowk Jila Gariyaband
9303963380
MAINPUR Gariyaband Sri Pushpam Kapil(Adhyaksh)
Gram Koyeba Post IndragaonTah. Mainpur Jila Gariyaband
9329320426
12345678910